Värdegrund

Mitt uppdrag är att lägga upp en träningsplan för dig och din hund som är anpassad till just er, era förutsättningar och alltid med målet att träningen ska stärka hundens självförtroende och samspelet mellan er. Jag tror på att främja relationen mellan dig och din hund genom att göra träningen rolig och motiverande för er båda!
När det inte blir som vi tänkt, eller träningen inte går enligt planerna tror jag på vikten att vara ödmjuk och rannsaka sig själv och situationen. Det är aldrig hunden som gör fel, det är vi som har försatt den i en för svår situation. Att kunna rannsaka sig själv och hur din hund ser på dig är en viktig byggsten i er relation och träning. Vi jobbar alltid MED hunden genom att lägga upp träningen så att den väljer beteenden som lönar sig. Det ska vara lätt att göra rätt!
Jag jobbar alltid med moderna träningsmetoder som har vetenskapligt belägg bakom sig, och det är mitt ansvar och plikt att hålla mig uppdaterad kring den senaste forskningen så att jag ska kunna hjälpa mina kunder på bästa sätt. 
Min vision är att jag vill att du ska känna dig stolt över din hund, er träning, er relation och ert samarbete och att ni ska växa tillsammans. Läs mer om mig och hur jag ser på hundliv och hundträning här!
Välkomna till På egen tass!
Mitt uppdrag är att lägga upp en träningsplan för dig och din hund som är anpassad till just er, era förutsättningar och alltid med målet att träningen ska stärka hundens självförtroende och samspelet mellan er. Jag tror på att främja relationen mellan dig och din hund genom att göra träningen rolig och motiverande för er båda!
När det inte blir som vi tänkt, eller träningen inte går enligt planerna tror jag på vikten att vara ödmjuk och rannsaka sig själv och situationen. Det är aldrig hunden som gör fel, det är vi som har försatt den i en för svår situation. Att kunna rannsaka sig själv och hur din hund ser på dig är en viktig byggsten i er relation och träning. Vi jobbar alltid MED hunden genom att lägga upp träningen så att den väljer beteenden som lönar sig. Det ska vara lätt att göra rätt!
Jag jobbar alltid med moderna träningsmetoder som har vetenskapligt belägg bakom sig, och det är mitt ansvar och plikt att hålla mig uppdaterad kring den senaste forskningen så att jag ska kunna hjälpa mina kunder på bästa sätt. 
Min vision är att jag vill att du ska känna dig stolt över din hund, er träning, er relation och ert samarbete och att ni ska växa tillsammans. Läs mer om mig och hur jag ser på hundliv och hundträning här!Välkomna till På egen tass!